Termin opłaty za odbioru i zagospodarowania odpadów

""Przypominamy, o terminach płatności opłaty z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Osoby, które nie dokonały wpłaty proszone są o niezwłoczne uregulowanie zaległości.

Przypominamy, iż 15 listopada br. upłynął termin płatności opłaty z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych za IV kwartał 2015 r. Osoby, które nie dokonały wpłaty proszone są o niezwłoczne uregulowanie zaległości.

Wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość opłaty należy zgłaszać w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany w siedzibie ZGKM - Urząd Gminy w Łapszach Niżnych ul. Jana Pawła II 20 budynek B (przejście przewiązką) pok. nr 16, tel. 18 265 90 23

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie

Osoby do kontaktu

Katarzyna Neupauer
Anna Sowa