Tytuł

Podstawowym spiskim tańcem jest "babski", nazywany "kulawym", czy też "wałaskim".

Kiedyś głównie tańczyły go same kobiety. Ważną rolę do dziś odgrywa "babski" podczas "oczepin", kiedy to młoda para tańczy go z najbliższą rodziną. Typowym dla Spisza jest taniec "mazor" wykonywanych przez mężczyzn Jest tańcem magicznym, który ma przynieść obfity urodzaj ziemi. Popisowym tańcem wśród mężczyzn jest "klepany". Do najbardziej znanych tańców należą: czardasze, chodzony, polki, min. krzyżowa, mietłowa.