Zakończenie projektu pn. "Zachować od zapomnienia spiskie tradycje"

Z przyjemnością informujemy, iż Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SPISZ się na medal”, przy dofinansowaniu Unii Europejskiej, za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale, zakończyło realizację projektu pt. „Zachować od zapomnienia spiskie tradycje”, którego celem głównym było zachowanie dziedzictwa kultury Spisza poprzez zakup strojów i wyposażenia do kultywowania lokalnych tradycji.   Operacja ma także na celu krzewienie kultury ludowej nie tylko w środowisku lokalnym, ale również w regionie i kraju.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Spisz-Podhale”

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "SPISZ się na medal" 34-441 Niedzica

 

Data: 
wtorek, Maj 17, 2022