Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w latach 2020-2024

Starosta Nowotarski informuje, iż zgodnie  z art. 13a ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm.) w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w których nadzór nad gospodarka leśną  sprawują starostowie, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie – w cyklu 5-letnim – opracowania pod nazwą „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020–2024”.

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie informujemy mieszkańców, a w szczególności właścicieli lasów, o pracach związanych z wielkoobszarową inwentaryzacją stanu lasu, w celu umożliwienia pracownikom przedsiębiorstwa państwowego Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej wstępu na teren lasów oraz założenia w nich powierzchni próbnych, a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.

Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczaniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, banku danych o lasach, będą również służyły formułowaniu, realizacji i oceny polityki leśnej Państwa. Prace w poszczególnych latach 5-letniego cyklu obejmą 20% powierzchni lasów i polegają na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4x4 km. Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia są wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (oddziały w: Białymstoku, Brzegu, Gdyni, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Przemyślu, Radomiu, Szczecinku i Warszawie).

 

 

Data: 
wtorek, Lipiec 6, 2021