Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Łapsze Niżne przeznaczonej do oddania w najem w miejscowości Frydman