Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wójt Gminy Łapsze Niżne informuje, że od dnia 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. w tutejszym Urzędzie Gminy są przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT za zakup oleju, które zostały wystawione w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:

132,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminie: 27 – 28 kwiecień 2023 r.

Więcej informacji uzyskać można na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Data: 
piątek, luty 3, 2023