Trening systemu wykrywania i alarmowania - 1.08.2021 r. godz. 17:00

Szanowni mieszkańcy Gminy Łapsze Niżne

uprzejmie informujemy, że zgodnie z pismem nr WB-I.647.28.2021 z dn. 08.07.2021 Wojewody Małopolskiego, w dniu 1 sierpnia 2021r. o godz. 17.00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening systemu wykrywania i alarmowania.  
Celem treningu będzie sprawdzenie sprawności systemu alarmowania (syren alarmowych) na terenie województwa małopolskiego.
Podstawą przeprowadzenia treningu jest  § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96) w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania.

Zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Łapsze Niżne przeprowadzą trening systemu alarmowania - w dniu 1 sierpnia 2021 roku
o godzinie 17.00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy
(alarm – dźwięk modulowany w okresie trzech minut)  emitowany przez syreny.
Sygnał akustyczny będzie jednoczesnym upamiętnienieniem 77. Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Data: 
wtorek, Lipiec 27, 2021