Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz mniejszości narodowych w 2024 roku

 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.) Ogłasza się rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz mniejszości narodowych w 2024 roku. Szczegółowe informacje znajdują się w Zarządzeniu nr W.0050.1.11.2024 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 8 lutego 2024 roku stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.

Data: 
piątek, luty 9, 2024