Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz mniejszości narodowych w 2023 roku

 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity dz. U. Z 2022 r. Poz. 1327 ze zm.) Ogłasza się rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz mniejszości narodowych w 2023 roku. Szczegółowe informacje znajdują się w Zarządzeniu nr W.0050.1.14.2023 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 10 stycznia 2023 roku stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.

Data: 
poniedziałek, luty 13, 2023