Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Prognozowane na dzień 15.11.2022 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiat nowotarski

Data: 
wtorek, Listopad 15, 2022