Ostrzeżenie hydrologiczne

Data i godzina wydania: 16.07.2021 - godz. 09:21

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 12:00 dnia 16.07.2021 do godz. 03:00 dnia 17.07.2021

Obszar: zlewnie: Skawy, Raby, Dunajca, Uszwicy, Ropy, Czarnej Orawy oraz mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły (małopolskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70 %

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Dyżurny synoptyk hydrolog: Wawrzyniec Kruszewski

 

 W związku z powyższym, proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych i zapobiegawczych na administrowanym terenie. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach, proszę informować PCZK starosty nowotarskiego:

 

                                                                     tel. 18 2610971; 18 2610972;  fax: 18 2610999

 

Podinspektor ds. Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa

 

Piotr Klimowski

 

Data: 
piątek, Lipiec 16, 2021