Ogłoszenie Wójta Gminy Łapsze Niżne o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Łapsze Niżne sołectwo Łapsze Niżne