Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań własnych Gminy Łapsze Niżne w 2023 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu przez kluby sportowe działające na obszarze Gminy Łapsze Niżne