OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 8/2022 - Rozwój działalności gospodarczych w tym w branżach wskazanych jako kluczowe dla rozwoju obszaru i/lub mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale, działająca na terenie gmin: Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne i Nowy Targ informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu  1.1.5 Rozwój działalności gospodarczych w tym w branżach wskazanych jako kluczowe  dla rozwoju obszaru  i/lub mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałanie zmianom klimatu i/lub ukierunkowanych na innowacje i/lub wykorzystujących lokalne zasoby. 

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 

Termin składania wniosków:

09.12.2022 – 22.12.2022 W godzinach 9:00 – 13:00

szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

www.spisz-podhale.com

OGŁOSZENIE

 

Data: 
piątek, Listopad 25, 2022