OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 7/2023 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale, Działająca na terenie gmin:

Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne i Nowy Targ informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu 1.2.7 Zachowanie dziedzictwa obszaru LGD

w ramach poddziałania 19.2 „wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii

Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju

Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków europejskiego

Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

OGŁOSZENIE

Data: 
poniedziałek, Listopad 6, 2023