Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „SMKS „Szafran” organizowanie i wyjazdy na zawody sportowe”