Obwieszczenie dot. zadania pn. "„Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1642K Groń - Trybsz-Niedzica w miejscowości Łapsze Niżne w km. ok. 11+540,6-11+730,2"

Obwieszczenie dot. zadania pn. "„Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1642K Gro,-i - T1ybsz -Niedzica w miejscowości Łapsze Niżne w km. ok. 11+540,6-11+730,2"

Data: 
środa, Wrzesień 20, 2023