"Małopolska – tu technologia staje się biznesem" - konkurs ofert dla NGO

Program „Małopolska – tu technologia staje się biznesem” jest realizowany przez Województwo Małopolskie od 2013 roku. Powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony lokalnej społeczności start-upowej, organizującej oddolnie szereg inspirujących wydarzeń technologicznych i networkingowych, w których uczestniczą rocznie tysiące osób.

Celem Programu jest wsparcie małopolskiego środowiska start-upowego poprzez wzmocnienie potencjału wydarzeń i spotkań technologicznych służących m.in. pozyskiwaniu wiedzy i nawiązywaniu kontaktów biznesowych. Od 2018 r. dofinansowanie można uzyskać również na na organizację wydarzeń i aktywności służących rozwojowi sektora kreatywnego w regionie, które mają charakter m.in. warsztatów tematycznych i spotkań dotyczących branż kreatywnych, designu i rzemiosła.

Już od pierwszej edycji Program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. W latach 2013-2022 Województwo wsparło łącznie ok. 170 przedsięwzięć, w których uczestniczyło ok. 105 tys. osób. Wśród nich m.in. Summer Jam, TEDxKazimierz, TEDxKraków, konferencja RoboChallenge, Smogathon, InnoMaker, Open Coffee KRK, LifeScience Business Akademia, Idea Development Camp, Startup Shaker.

Zarząd Województwa Małopolskiego, kierując się intencją wspierania zadań z zakresu rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, a także realizując założenia „Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” pn. „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”.

Na realizację zadań wybranych w ramach wymienionego powyżej konkursu w 2023 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do kwoty ogółem 1 500 000,00 zł.

Wszystkie zadania zgłaszane do Konkursu muszą być ukierunkowane na wsparcie małopolskiego środowiska start-upowego i/lub środowiska kreatywnego i wpisywać się w następujące cele:

  • rozwój oferty przedsięwzięć technologicznych oraz dotyczących branży kreatywnej odbywających się w Małopolsce, ukierunkowanych na podniesienie kompetencji biznesowych i nabywanie nowych umiejętności, stwarzanie możliwości wymiany wiedzy oraz nawiązywania nowych kontaktów biznesowych przez osoby i firmy działające w obszarach nowoczesnych technologii oraz w branżach kreatywnych,
  • podniesienie kompetencji mieszkańców Małopolski z zakresu przedsiębiorczości i kreatywności, a także kompetencji przedsiębiorców w obszarach kluczowych dla rozwoju biznesu, w tym w zakresie zmiany modeli biznesowych, zarządzania kryzysowego, wykorzystania nowoczesnych technologii w biznesie,
  • promocja i rozwój przedsiębiorczości w regionie, w tym opartej o nowoczesne technologie i sektor kreatywny.

SZCZEGÓŁY PROGRAMU

 

 

Data: 
środa, luty 1, 2023