Konkurs dla sołęctw "Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa"

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów ogłasza kolejną ogólnopolską edycję konkursu na najlepszą inicjatywę z funduszu sołeckiego. Do udziału zapraszamy każde sołectwo w Polsce, które w latach 2010-2022 zrealizowało projekt sfinansowany z funduszu sołeckiego. Ważne jest jednak, aby pieniądze wykorzystane z funduszu sołeckiego oraz suma środków własnych przeznaczonych do realizacji zgłaszanej inicjatywy nie były mniejsze niż 40% wartości zrealizowanego projektu. Ponadto przedsięwzięcie musi być zakończone ale mogło być realizowane etapami przez kilka wcześniejszych lat. Szczególnie cenne i doceniane będą działania, które zaktywizowały mieszkańców współpracujących międzypokoleniowo na rzecz rozwoju swojej miejscowości w wymiarze społecznym lub infrastrukturalnym.
Termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs upływa 28 lutego 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Więcej iiformacji na stronie Organizatora

Informacji udzielka również koordynator konkursu - pani Grażyna Sędziak tel. 797 901 112 e-mail: biuro@wss.konin.pl

Data: 
poniedziałek, Styczeń 30, 2023