Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap 4 – zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu

Zapraszamy do udziału w procesie konsultacji społecznych dotyczących realizacji 4. etapu budowy Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr w ramach przygotowywanego polsko-słowackiego projektu z Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027.

W konsultacjach mogą wziąć udział przedstawiciele:

  1. mieszkańców, grup społecznych
  2. samorządów lokalnych i regionalnych
  3. organizacji turystycznych, w tym rowerowych
  4. organizacji pozarządowych związanych z turystyką i rekreacją
  5. instytucji zajmujących się promocją produktów turystycznych
  6. samorządów gospodarczych branży turystycznej
  7. a także osoby specjalizujące się w zakresie turystyki rowerowej oraz rozwoju produktów turystycznych

Osoby zainteresowane problematyką mogą zgłaszać uwagi, pytania, sugestie, propozycje do planowanego zakresu działań i założeń projektu w formie pisemnej na załączonym formularzu za pomocą:

poczty tradycyjnej na adres: Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY, ul. Sobieskiego2, 34-400 Nowy Targ, Polska poczty elektronicznej na adres e-mail: info@euwt-tatry.eu lub osobiście.

Konsultacje trwają od dnia 07.09.2023 r. do dnia 22.09.2023 r.

Podsumowanie procesu konsultacji społecznych opublikowane zostanie na stronie internetowej Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY oraz partnerów projektu w terminie do dnia 28.09.2023 r.

 Prezentacja projektu

unnamedFormularz udziału w konsultacjach

 

Data: 
czwartek, Wrzesień 7, 2023