Akcja Fundacji Dunajec - Pomoc Polakom na Kresach

Działająca na terenie Gminy Czorsztyn Fundacja Dunajec, planuje kolejną akcję humanitarną. Fundacja Dunajec skupia Ludzi Dobrej Woli z różnych środowisk których łączy chęć niesienia pomocy. Wspiera materialnie i finansowo osoby prywatne, szkoły i wspólnoty. Fundacja stara się pomagać tam, gdzie jest to najbradziej potrzebne - Kresy Wschodnie, w chwili obecnej  w sposób szczególny uwagę swoją skupia na Białorusi, która znalazła się na skraju katastrofy humanitarnej. Ludność, zwłaszcza polskiego pochodzenia, pozbawiona jest środków do życia (wstrzymuje się wypłaty wynagrodzeń, rent i emerytur, zwolnienia z pracy itp.). Fundacja Dunajec organizuje zbiórki darów, dostarcza żywność, środki czystości, artykuły medyczne  i dziecięce. Organizuje również koncerty, spotkania, imprezy masowe oraz bierze udział w remontach szkół i miejsc pamięci.

Osoby chcące dołożyć swoją cegiełkę - czy to przez przekazanie środków na działalność fundacji, czy też przez pomoc w organizacji wydarzeń - zachęcamy do kontaktu z przedstawicielami Fundacji Daunajec:

e-mail: fundacja@fundacjadunajec.pl

tel.:  695 431 564

STRONA FUNDACJI DUNAJEC

 

 

Data: 
piątek, luty 10, 2023