30.06.2022 r. mija termin składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Wójt Gminy Łapsze Niżne przypomina, że 30.06.2022 r. mija termin składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Każdy budynek mieszkalny i niemieszkalny, który posiada źródło ciepła, nawet jeżeli jest nieużytkowane, należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Deklarację można złożyć:

- przez Internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB,

- w formie papierowej - listownie lub osobiście w Urzędzie Gminy w Łapszach Niżnych.

Jest to obowiązek ustawowy, za brak złożenia deklaracji w określonym terminie, będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

http://www.lapszenizne.pl/ogloszenia/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-zloz-deklaracje

 

 

 

Data: 
czwartek, Czerwiec 2, 2022