Wydawanie żywności z Podprogramu 2021 Plus Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

czwartek, Sierpień 17, 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w  Łapszach Niżnych informuje, że rodzinom zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2021 Plus będzie wydawana żywność z Caritasu w Nowym Targu, ul. Konfederacji  Tatrzańskiej 1  

                                                                                                                                    Wydawanie  produktów  żywnościowych   odbędzie się w  dniu

18  sierpnia  2023 r.  (piątek)

w godz. 17:00 – 19:00

Prosimy o odbiór żywności w wyznaczonym terminie

 

Kategoria: