Uchwalono Budżet Gminy Łapsze Nizne na rok 2023 !

środa, Styczeń 4, 2023
Podczas ostatniej sesji Rada Gminy Łapsze Niżne jednogłośnie przyjęła budżet na przyszły rok ! Wydatki budżetu zostały ustalone na poziomie 73 062 864,88 zł
z czego aż 31 664 287,07 zł (ponad 43% budżetu) to wydatki majątkowe - inwestycyjne
Dzięki środkom pozyskanym m.in. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych czy Rządowego Programu Polski Ład oraz programów unijnych, pomimo drastycznego wzrostu kosztów bieżących w przyszłym roku planowanych jest szereg inwestycji takich jak m.in.:
Pomoc Finansowa dla Powiatu Nowotarskiego – 2 952 745,07 zł
W tym:
• Budowa mostu na rzece Białce w Trybszu
• Projekt budowy chodnika przy ul. Długiej w Łapszach Niżnych
• Projekt budowy chodnika ul. Floriana w Łapszach Wyżnych
• Projekt budowy Chodnika przy ul. Tatrzańskiej w Niedzicy
Modernizacja Infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łapsze Niżne 11 000 000,00 zł
W tym:
• Modernizacja ul. Świętej Trójcy w Trybszu
• Modernizacja ul. Św. Anny w Kacwinie
• Modernizacja ul. Leśnej w Łapszach Niżnych
Zakup samochodu do obsługi ruchu turystycznego dla ZGKiM - 160 000,00 zł
Cyfrowa Gmina – zakup oprogramowania i sprzętu do UG – 113 800,00 zł
Dotacje dla jednostek OSP na zakup wyposażenia bojowego – 67 000,00 zł
Montaż odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła – 4 442 367,00 zł
Zakup samochodu do transportu dzieci do szkół z dofinansowaniem z PFRON – 420 000,00 zł
Budowa Sali gimnastycznej we Frydmanie – 2 697 500,00 zł
Przebudowa boiska sportowego w Niedzicy 1 576 687,00 zł
Odbudowa Konserwatorska obiektów na terenie zespołu dworskiego w Falsztynie 2 020 000,00 zł
Przebudowa Domu Strażaka na cele centrum kulturalno – kongresowego w Niedzicy 2 072 500,00 zł
Modernizacja oświetlenia na terenie gminy 437 142,00 zł
Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy – 3 764 546,00 zł
 
Dodatkowo złożone zostały wnioski o dofinansowanie inwestycji przebudowy ul. Potok w Łapszach Niżnych, przebudowy łącznika ul. Wiśmierskiego z ul. Spółdzielców w Łapszach Niżnych.
Będziemy też aplikować o środki z tzw. FOGR-u i innych dostępnych programów tak jak w każdym roku.
 
Serdecznie dziękujemy za przyznane środki na inwestycje i pomoc w ich pozyskaniu Panu Premierowi, Panu Wojewodzie, Zarządowi Województwa Małopolskiego oraz naszym parlamentarzystom.

 

Kategoria: