Transmisja z XLV Sesji Rady Gminy Łapsze Niżne

poniedziałek, Listopad 28, 2022

Uprzejmie informujemy, że XLV zwyczajna Sesja Rady Gminy Łapsze Niżne odbędzie się w dniu 28 listopada 2022  r. o godzinie 13:00 w sali obrad  Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych.

Porządek obrad wraz z projektami uchwał dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/uglapszenizne,a,2196594,xlv-sesja-rady-gminy-lapsze-nizne.html

Projekty wszytskich uchwał wpływajacych do Biura Rady dostępne są pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/uglapszenizne,m,403514,2022.html