Strefa edukacyjno-rekreacyjna na pograniczu polsko-słowackim

środa, Styczeń 18, 2023
Końcem minionego roku Gmina Łapsze Niżne, w ramach osi priorytetowej „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” rozpoczęła realizację mikroprojektu pn. „Utworzenie strefy edukacyjno-rekreacyjnej na pograniczu polsko-słowackim”. W dniu 13 stycznia 2023 r. w Kacwinie miało miejsce oficjalne podsumowanie projektu oraz poświecenie nowo utworzonego placu.
W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Zarządu Związku Euroregionu Tatry wraz z pracownikami biura, przedstawiciele Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych, radni gminy i powiatu, Proboszcz Parafii pw. Wszytskich Św. w Kacwinie, przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Kacwinie jak również reprezentanci wsi w osobach panów sołtysów z Kacwina i Velkiej Frankowej.
Celem projektu było upowszechnienie oraz zrównoważony rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na transgranicznym Szlaku Wokół Tatr po stronie Gminy Łapsze Niżne w Kacwinie oraz po stronie słowackiej w Velkiej Frankowej.
Utworzona inwestycja z pewnością przyczyni się do podniesienia atrakcyjności i konkurencyjności regionu, zwiększając jednocześnie potencjał dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.
Elementy edukacyjne i poznawcze z których mieszkańcy i turyści będą korzystać w otoczeniu przyrody, będą stanowić świetne rozwiązanie dla rozwoju szczególnie najmłodszych odbiorców mikroprojektu.
Mikroprojekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
Partnerem mikroprojektu była Velka Frankowa
 

 

Kategoria: