Retansmisja z LVI Sesji Rady Gminy Łapsze Niżne

czwartek, Listopad 16, 2023

Porządek obrad wraz z projektami uchwał dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/uglapszenizne,a,2359558,lvi-sesja-rady-gminy-lapsze-nizne.html

Projekty wszytskich uchwał wpływajacych do Biura Rady dostępne są pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/uglapszenizne,m,419416,2023.htm

 

 

Kategoria: