Retansmisja z LIII Sesji Rady Gminy Łapsze Niżne

czwartek, Sierpień 31, 2023

Uprzejmie informujemy, że LIII zwyczajna Sesja Rady Gminy Łapsze Niżne odbyła się w dniu 30 sierpnia 2023   r. o godzinie 13:00 w sali obrad  Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych.

Porządek obrad wraz z projektami uchwał dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

Projekty wszytskich uchwał wpływajacych do Biura Rady dostępne są pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/uglapszenizne,m,419416,2023.html

 

 

Kategoria: