Nie żyje Franciszek Payerhin, wieloletni samorządowiec i działacz społeczny

środa, Październik 18, 2023

W dniu 8 października 2023 r. w wieku 92 lat zmarł Franciszek Payerhin, doświadczony samorządowiec, człowiek oddany służbie zdrowia i aktywny działacz na wielu płaszczyznach.

Franciszek Payerhin urodził się w 1931 roku w Łapszach Wyżnych. W 1949 r. zdał maturę i od razu podjął pracę w szkole podstawowej w Łapszach Niżnych. Po roku pracy rozpoczął studia biologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, które skończył w 1955 r. Pracował jako mikrobiolog w Wytwórni Surowic i Szczepionek w Krakowie, zajmując się błonicą.  Po pięciu latach pracy został awansowany na stanowisko kierownika Pracowni Oczyszczania Surowicy Przeciwtężcowej, a następnie powierzono mu kierowanie Oddziałem Preparatów Krwiopochodnych.

Franciszek Payerhin po kilku latach  pracy otrzymał odznakę za wzorową pracę w Służbie Zdrowia. W miarę powiększania swojego dorobku w Wytwórni Surowic i Szczepionek otrzymał odznaczenia państwowe - Srebrny Krzyż Zasługi i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Ponadto otrzymał złotą odznakę Zasłużony dla miasta Krakowa. Za pracę organizatora i kierownika Ligi Obrony Kraju w Wytwórni wyróżniono go srebrną i złotą Odznaką Ligi Obrony Kraju.

Po 43 latach pracy Franciszek Payerhin przeszedł na emeryturę i powrócił do swojego miejsca urodzenia-  Łapsz Wyżnych, gdzie poświęcił swój czas na rzecz  mieszkańców Spisza. Został wybrany na radnego. Tę funkcję społeczną pełnił przez dwie kadencję. W latach 1994 – 1998 był członkiem

Zarządu Gminy, a w kolejnej kadencji został wybrany na 

Przewodniczącego Rady Gminy w Łapszach Niżnych. Pan Franciszek Payerhin był członkiem redakcji gazety „Na Spiszu”, członkiem Komisji Rewizyjnej Związku Polskiego Spisza oraz członkiem Komisji Informacyjnej Euroregionu Tatry.

Zawsze chętnie służył pomocą i czynnie uczestniczył w planach społeczno- gospodarczym gminy.

W naszej Pamięci pozostanie jako osoba otwarta na współpracę i bardzo zasłużona dla lokalnej społeczności.

Rodzinie i bliskim Ś.P Franciszka Payerhina przekazujemy wyrazy szczerego żalu i współczucia.

Spoczywaj w Pokoju!

 

„Miejsce na WŁASNEJ  ZIEMI w otoczeniu pięknej przyrody pozwala 

optymistycznie czekać na WIELKOM  PROWDE.”

                                                                                Franciszek Payerhin.            

 

    

Kategoria: