Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

czwartek, luty 29, 2024

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa Nowy Targ zwraca się z prośbą o rozpropagowanie kolejnej XXI edycji Ogólnokrajowego Konkursu  „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

Organizatorami Konkursu są:

  1. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  2. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  3. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
  4. Państwowa Inspekcja Pracy,
  5. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Patronat strategiczny - AGRO Ubezpieczenia

Patronat Honorowy - Prezydent Rzeczypospolitej Polski Andrzej Duda

         Konkurs ma charakter ogólnokrajowy, przebiega w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym. Etap regionalny będzie realizowany w miejscowościach, które obsługiwane są przez Placówkę Terenową KRUS w Nowym Targu.

          Zgłoszenia do etapu regionalnego będą przyjmowane do 25 kwiecień 2024 r.

        Bliższe informacje dla zainteresowanych konkursem osób, można uzyskać w Placówkach Terenowych KRUS, a także na stronie internetowej www.gov.pl/krus

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych oraz wyłonienie gospodarstw mających osiągnięcia we wdrażaniu tych zasad.

Dla laureatów poszczególnych etapów eliminacyjnych konkursu przewidziano   nagrody i wyróżnienia. W oparciu o otrzymaną dokumentację konkursową Centralna Komisja Konkursowa dokona oceny gospodarstw, zwycięzców konkursów wojewódzkich. W drodze eliminacji zostaną wytypowane najbezpieczniejsze gospodarstwa w kraju.

 

Kategoria: