Gmina Łapsze Niżne zrealizowała zadanie pn. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Data: 
štvrtok, november 17, 2022