Gmina Łapsze Niżne zrealizowała zadanie pn. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Data: 
Thursday, November 17, 2022