Szkoła Podstawowa w Trybszu zdobyła tytuł w Ogólnopolskim Konkursie

środa, Marzec 24, 2021

CERTYFIKAT „STOP uzależnieniom! Uczeń wolny od uzależnień!” dla Szkoły Podstawowej im. Świętej Elżbiety Węgierskiej w Trybszu

         O tym, że życie w wolności od nałogów i uzależnień to życie szczęśliwe nikogo chyba przekonywać nie trzeba. Jednak, aby to było możliwe musimy już od najmłodszych lat ukazywać dzieciom prawidłowe wzorce zachowań oraz wdrażać i zachęcać ich do takich zachowań. Powinniśmy uczyć ich jak zdrowo żyć i pokazywać, że warto dbać o zdrowie duszy i ciała. Jednym słowem powinniśmy podejmować działania profilaktyczne tzn. takie, które będą chronić młodych ludzi przez popadaniem w różne uzależnienia. Profilaktyka jest sprawą kluczową w wychowywaniu młodego człowieka, który prędzej czy później zetknie się z różnymi używkami i zachowaniami ryzykownymi. Dlatego w naszej szkole jest to jedno z priorytetowych zadań: wyposażać dzieci w wiedzę na temat działania, skutków i szkodliwości różnego rodzaju używek i zachowań uzależniających np. uzależnień od gier komputerowych, internetu.

 

Nasza szkoła w I półroczu tego roku szkolnego, od września do lutego, brała udział w konkursie organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego pt.  „STOP uzależnieniom! Uczeń wolny od uzależnień!”. Zrealizowane przez nas zadania m.in. wykonanie plakatów, prac nt. profilaktyki wśród dzieci i młodzieży, pogadanki, filmy profilaktyczne itp., pozwoliły nam na uzyskanie certyfikatu. Jest to dla nas zachęta i zobowiązanie do nieustannego podejmowania działań profilaktycznych, tak aby nasi wychowankowie byli wolni od uzależnień, a przez to szczęśliwi, czerpiący prawdziwą radość z trzeźwego i dobrego życia.

Kategoria: