Transmisja z LXI Sesji Rady Gminy Łapsze Niżne

streda, apríl 24, 2024

Uprzejmie informujemy, że LXI zwyczajna Sesja Rady Gminy Łapsze Niżne odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2024 r. o godzinie 13:00 w sali budynku Domu Ludowego w Łapszach Niżnych.

Porządek obrad wraz z projektami uchwał dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/uglapszenizne,a,2444388,lxi-rada-gminy-lapsze-nizne.html

Projekty wszystkich uchwał wpływajacych do Biura Rady dostępne są pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/uglapszenizne,m,431524,2024.html