Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Łapsze Niżne, Niedzica i Niedzica-Zamek