Ostrzeżenie hydrologiczne

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień: 2

Ważność: od godz. 00:00 dnia 17.05.2023 do godz. 10:00 dnia 18.05.2023

 

Obszar: zlewnie: Soły poniżej kaskady zbiorników, Skawy, Raby, Uszwicy, Dunajca, Ropy,                   Czarnej Orawy oraz mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły (małopolskie)

 

Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do strefy wody wysokiej. Miejscami (szczególnie na mniejszych rzekach i w zlewniach zurbanizowanych)  wzrosty mogą być gwałtowne. Lokalnie mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze, a punktowo także stany alarmowe.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

 

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie.

 

Data i godzina wydania: 16.05.2023 - godz. 14:43

 

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

 

 

Data: 
utorok, máj 16, 2023