Ustawa ograniczającą wzrost cen energii elektrycznej podpisana przez Prezydenta

27.10.2022 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

Ustawa przewiduje wsparcie przed wzrostem rachunków za energię elektryczną dla:

 1. gospodarstw domowych,
 2. jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów użyteczności publicznej,
 3. oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Służyć temu będzie wprowadzenie mechanizmu maksymalnej ceny energii elektrycznej do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi przez sprzedawców energii nie wyższej niż:

 1.   693zł/MWh dla gospodarstw domowych;
 2.   785 zł/MWh dla pozostałych odbiorców uprawnionych.

Cena maksymalna będzie stosowana przez sprzedawców w rozliczeniach z:

 1. gospodarstwami domowymi - od momentu przekroczenia limitów zużycia  do 31 grudnia 2023 r.;
 2. podmiotami użyteczności publicznej i samorządami – od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.;
 3. małymi i średnimi przedsiębiorcami – od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Dla gospodarstw domowych przewidziane są trzy różne limity zużycia energii elektrycznej:

 1. dla gospodarstw domowych przewidziany jest roczny limit zużycia energii 2 MWh na rok.
 2. limity dla osób z niepełnosprawnościami są zwiększone do 2,6 MWh na rok.
 3. dla gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników limit wynosi do 3 MWh. 

Rachunki, które mieszczą się w granicach limitu, nie wzrosną. Ceny energii elektrycznej po przekroczeniu limitu, będą rozliczane według zamrożonych stawek, nadwyżka ponad te limity będzie rozliczana w ramach mechanizmu ceny maksymalnej.

Warunki jakie trzeba spełnić, żeby w 2023 roku płacić niższe rachunki za energię elektryczną:

 1. Gospodarstwa domowe zużywające 2 MWh na rok nie muszą składać żadnych oświadczeń.
 2. Gospodarstwa domowe znajdujące w zwiększonym limicie powinny złożyć odpowiednie oświadczenia, a w niektórych przypadkach dołączyć dokumentację poświadczającą uprawnienia. Do tej grupy należą:
  • Rodziny wielodzietne, uprawnione do limitu 3 MWh. Powinny złożyć:
   1. oświadczenie dla zamrożenia cen prądu skierowane do dostawcy prądu;
   2. kopię Karty Dużej Rodziny (w oświadczeniu należy podać numer Karty);
  • Osoby z niepełnosprawnością, uprawnione do limitu 2,6 MWh. Powinny złożyć:
   1. oświadczenie dla zamrożenia cen prądu skierowane do dostawcy prądu, bez dodatkowych dokumentów
  • Rolnicy - uprawnieni do limitu 3 MWh. Powinni złożyć:
   1. oświadczenie dla zamrożenia cen prądu skierowane do dostawcy prądu;
   2. kopię decyzji o podatku rolnym za 2022 rok – w oświadczeniu należy również podać numer decyzji.

Przedsiębiorstwa energetyczne przygotowały wzory oświadczeń i będą je udostępniać. Oświadczenia należy kierować do dostawcy energii elektrycznej, do końca czerwca 2023 roku.

Więcej informacji:

Ustawa ograniczającą wzrost cen energii elektrycznej podpisana przez Prezydenta - Ministerstwo Klimatu i Środowiska - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

Data: 
utorok, november 8, 2022