Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wójt Gminy Łapsze Niżne informuje, że od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia 2022 r. w tutejszym Urzędzie Gminy są przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT za zakup oleju, które zostały wystawione w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r.  

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:
110,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminie :
28 – 29 października 2022 r.

Więcej informacji uzyskać można na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

 

Data: 
pondelok, august 1, 2022