Komunikat do właścicieli zwierząt pędzących bydło ws. zachowania czystosci na drogach publicznych i ścieżkach rowerowych

Mając na uwadze wspólny interes użytkowników dróg gminnych, prosi się właścicieli zwierząt pędzących bydło na pastwiska i z pastwisk o zachowanie czystości na drogach publicznych i ścieżkach rowerowych.

Zanieczyszczenie drogi odchodami może spowodować niebezpieczeństwo i utrudnienia na drodze.

W związku z powyższym jeżeli dojdzie do zanieczyszczenia drogi odchodami pędzonych zwierząt, należy dochować należytej staranności
i niezwłocznie przystąpić do jej oczyszczenia, zachowując przy tym bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników drogi.

Jednocześnie informuje się, że zanieczyszczenie drogi jest kwalifikowane jako wykroczenie, określone w art. 91 Kodeksu Wykroczeń lub art. 45 ust.1 pkt 9 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 

Dziękuję za wyrozumiałość

Jakub Jamróz        

Wójt Gminy Łapsze Niżne

 

Data: 
pondelok, júl 11, 2022