Zakaz kąpieli. Zanieczyszczona woda w Jeziorze Czorsztyńskim

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu poinformowała, że na terenie dzikich kąpielisk nad Jeziorem Czorsztyńskim stwierdzono przekroczenie parametru liczby enterokoków (paciorkowców kałowych) – powyżej 800 jtk/100ml. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu, stwierdza brak przydatności wody oraz zakaz kąpieli w dzikich kąpieliskach nad Jeziorem Czorsztyńskim.

 

Data: 
Friday, August 18, 2023