Umowa na dofinansowanie remontu ul. Jana Pawła II w Kacwinie podpisana

Thursday, August 10, 2023

W dniu 8 sierpnia 2023 r. w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna odbyło się uroczyste podpisanie umów na remont dróg z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W obecności samorządowców oraz parlamentarzystów umowy podpisywał Wicewojewoda Małopolski Mateusz Małodziński.

Gmina Łapsze Niżne otrzymała dofinansowanie w wysokości 332 116,00 zł na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr K362509, ul. Jana Pawła II na odcinku I - w km 0+000 do km 0+033; na odcinku II - w km od 0+430 - 0+470 (skrzyżowanie w km 0+451 z drogą gminną nr K362511 ul. Szkolną); na odcinku III - w km 1+356 do km 1+582 w miejscowości Kacwin”. Całkowity koszt zadania to 664 232,41 zł.

 

 

Kategoria: