Program "Aktywny samorząd"

Program "Aktywny samorząd" jest realizowany przez Powiat Nowotarski ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a jego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji.

 

Data: 
Wednesday, August 2, 2023