Weź udział w pracach Platformy Talentów

Komisja Europejska (DG REGIO) uruchomiła platformę internetową dostarczającą informacje, wiedzę i pomoc regionom UE w radzeniu sobie z wyzwaniami demograficznymi. Harnessing Talent Platform (HTP), jak nazwano nowe narzędzie, ma pomóc w przyciąganiu, rozwijaniu i zatrzymywaniu talentów.

HTP w najbliższej przyszłości zaoferuje:

-dostęp do dostosowanej pomocy technicznej;

-grupy robocze badające rozwiązania służące sprostaniu wspólnym wyzwaniom związanym ze zmianami demograficznymi i spadkiem liczby ludności z wykształceniem wyższym w dziedzinie zdrowia, cyfryzacji, badań naukowych i innowacji oraz w obszarze terytorialnym;

-wydarzenia, warsztaty i seminaria internetowe;

-specjalny punkt informacyjny;

-dostęp do bazy danych zawierającej wiedzę, informacje i najlepsze praktyki;

-możliwości zaprezentowania dobrych praktyk.

Pierwszy nabór do udziału w 4 grupach roboczych jest otwarty!

Do 15 września zainteresowane podmiotów na szczeblu unijnym, krajowym i regionalnym, mogą aplikować do 4 grup roboczych zajmujących się:

-technologiami cyfrowymi;

-zdrowiem;

-badaniami naukowymi i innowacjami

-problematyką terytorialną.

 

Grup robocze ds. HTP stanowić mają:

-forum strategicznej wymiany, a ich członkowie zajmą się rozwiązywaniem problemów; rzecznictwem i tworzeniem zasad włączenia zainteresowanych stron;

-miejsce gromadzenia i zdobywania wiedzy na temat regionalnych wyzwań, skutków, strategii i najlepszych praktyk w zakresie rozwoju talentów;

-ciało wspierające władze lokalne i regionalne we wdrażaniu narzędzi dostosowanych do potrzeb i kompleksowych rozwiązań problemów rozwojowych;

-forum dla dyskusji z ekspertami w dziedzinie (regionalnego) rozwoju talentów.

Przewiduje się, że grupy robocze będą odbywać regularne posiedzenia zarówno fizyczne w Brukseli jak i online

Wszystkie informacje na temat procesu składania wniosków i zgłoszenia TUTAJ

 

Data: 
Tuesday, August 1, 2023