UWAGA ! - WNIOSKI NA ZAKUP WĘGLA DO 19 GRUDNIA 2022 r.

Wednesday, December 14, 2022

Wójt Gminy Łapsze Niżne  informuje, że z dniem 19 grudnia 2022 r. (poniedziałek) upływa termin składania wniosków na  preferencyjny zakup paliwa stałego w roku 2022 r.
Realizacja złożonych wniosków będzie prowadzona w miarę otrzymywanych od PGG kolejnych dostaw węgla. Ponadto informujemy, że złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zakupem węgla. Wniosek musi zostać pozytywnie zweryfikowany pod względem wymogów ustawowych.

Kolejne wnioski będą zbierane od 9.01.2023 do 15.04.2023 r. i realizowane do 30.04.2023 r.

Zmiana treści rozporządzenia w sprawie ilości paliwa stałego na jedno gospodarstwo domowe, dopuściła możliwość, aby limit 1,5 tony z roku 2022 można było zakupić w roku 2023 w ilości łącznej 3 ton  w terminie do 15 kwietnia 2023 r.

 

Kategoria: