Retransmisja z XLIII Sesji Rady Gminy Łapsze Niżne

Tuesday, September 27, 2022

Porządek obrad wraz z projektami uchwał dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/uglapszenizne,a,2167033,xliii-sesja-rady-gminy-lapsze-nizne.html

Projekty wszytskich uchwał wpływajacych do Biura Rady dostępne są pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/uglapszenizne,m,403514,2022.html

 

Kategoria: