Światowy Dzień Statystyki

Tuesday, October 20, 2020

Szanowni Państwo,

20 października 2020 r. obchodzimy Światowy Dzień Statystyki. Święto uchwalono w 2010 r. (rezolucja ONZ 64/267 z 3 czerwca 2010 r.) z inicjatywy Komisji Statystycznej ONZ. Obchody mają zwrócić uwagę na znaczenie statystyki dla świata i krajów, ich oceny sytuacji i perspektyw rozwojowych oraz stanowią dowód uznania dla pracy statystyków, ich opracowań i badań mających kluczowe znaczenie dla rozwoju, rozpoznawania zagrożeń społecznych i ekonomicznych oraz dla skutecznej walki z kryzysami lokalnymi, kontynentalnymi i światowymi.

Kategoria: