Budowa mostu na rzece Białce

Tekst: 

BUDOWA MOSTU NA RZECE BIAŁCE


1.  Budowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu jako inwestora z ramienia Powiatu Nowotarskiego most na Rzece Białce w ciągu drogi powiatowej nr 1642K Groń-Trybsz-Niedzica w km   2+131,50 bez zabezpieczenia przeprawy zastępczej lub objazdu w pobliżu mostu, powoduje duże zainteresowanie społeczne. Wyrazem niezadowolenia z tak zaprojektowanej inwestycji był protest podpisany przez ponad 840 Mieszkańców.

W odpowiedzi na protest Powiatowy Zarząd Dróg, w celu odwrócenia uwagi od głównego problemu, jakim jest szereg zaniechań po stronie Inwestora, przygotował odpowiedź dla Mieszkańców, która wymaga sprostowania ze strony Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych.

Treść protestu, stanowiska PZD i odpowiedzi tut. urzędu znajduje się poniżej.

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona  1.1 Treść protestu, stanowisko PZD 

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona  1.2 Odpowiedź Wójta


2.  Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu w przedmiotowym piśmie do Mieszkańców  opisuje procedurę postępowania administracyjnego o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która poprzedzała etap opracowania projektowego budowy mostu  w dwóch koncepcjach, sugerując w piśmie do Mieszkańców, że Wójt Gminy Łapsze Niżne jako organ miał możliwość kształtowania obowiązków stron toczącego się postępowania, co w rzeczywistości nie miało miejsca. Gmina na żadnym etapie postępowania nie otrzymywała treści kart informacyjnych, postanowień, opinii organów takich jak RDOŚ, decyzji czy innych załączników, ponieważ nie stanowiły one załączników do pism wpływających do urzędu. Gmina Łapsze Niżne w przedmiotowej sprawie nie miała statusu strony postępowania.

Poniżej treść dokumentów wpływających do urzędu w pierwszym i drugim  postępowaniu administracyjnym o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pierwszy  wstępny projektem dotyczący  budowy mostu na rzece Białce w nowym śladzie obok obecnie istniejącego i projekt drugi, budowy mostu w obecnym śladzie.

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona  2.1  Pierwsze postępowanie środowiskowe

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona  2.2  Pierwszy projekt mostu

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona  2.3  Drugie postępowanie środowiskowe

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona  2.4  Drugi projekt mostu


3. Do wiadomości Mieszkańców udostępnia się korespondencję dotycząca finansowania inwestycji zgodnie z propozycja PZD.

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona  3.1  Pisma finansowe

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona  3.2  Umowa z Powiatem


4. Poniżej treść korespondencji z Urzędem Gminy w Nowym Targu oraz powiatem, dotyczącej budowy objazdu do Krempach i partycypacji finansowej powiatu.

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona  4.1  Pisma dot. budowy objazdu do Krempach

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona  4.2  Pisma dot. budowy objazdu do Krempach


5. Treść korespondencji,  dotyczącej zabezpieczenia medycznego na czas budowy mostu.

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona  5.1  Zabezpieczenie medyczne

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona  5.2  Zabezpieczenie medyczne

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona  5.3  Zabezpieczenie medyczne

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona  5.4  Zabezpieczenie medyczne

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona  5.5  Zabezpieczenie medyczne


6. Treść informacji odnośnie blokady mostu na rzece Białce.

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona  6.1  Informacje odnośnie blokady mostu

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona  6.2  Informacje odnośnie blokady mostu