Strategia Rozwoju Gminy Łapsze Niżne - ANKIETY

Tekst: 

Szanowni Państwo,                                                                                                              

prowadzone są prace nad opracowaniem nowej polityki rozwoju naszej Gminy, która stoi przed wieloma wyzwaniami. Wypełniając ankietę będzie miała/miał Pani/Pan wpływ na przyszłość i wybór kierunków rozwoju Gminy Łapsze Niżne.

Chcemy, by dokument Strategii Rozwoju Gminy  był ambitny, ale wykonalny, wyznaczał nowe kierunki rozwoju,  a przede wszystkim, by odpowiadał oczekiwaniom mieszkańców . Ponieważ dokument ma odpowiadać na realne potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety.
Ma ona na celu zarówno pozyskanie niezbędnych informacji diagnostycznych, jak również ma dać podstawy do określenia kierunków i działań rozwojowych. Czas na realizację ankiety szacowany jest na 15 minut.

Zapraszamy do wypełnienia ankiet ONLINE.