Dodatkowe usługi odbioru odpadów

Rada Gminy Łapsze Niżne podjęła uchwałę w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Zgodnie z podjętą uchwałą każdy mieszkaniec za dodatkową opłatą ma możliwość oddania:

- niesegregowanych odpadów komunalnych z częstotliwością większą aniżeli jest to ustalone w gminnym harmonogramie odbioru odpadów komunalnych,
- odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości większej niż 1 m3.

W/w usługi można zgłosić wypełniając stosowny wniosek – wniosek do pobrania poniżej.

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona   WNIOSEK O DOKONANIE DODATKOWEJ USŁUGI ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH