Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

""

Znajdziesz tutaj aktualny wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacje jak uzupełnić deklarację. Wzory deklaracji dla mieszkańca oraz prowadzących działalność.

Mieszkańcy

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Formularz do pobrania i elektronicznego uzupełnienia - opatrzenia własnoręcznym podpisem lub podpisem elektronicznym. Plik należy pobrać na dysk, i otworzyć w r w celu poprawnego uzupełnienia.

   DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Przedsiębiorcy i prowadzący działalność

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Formularz do pobrania i elektronicznego uzupełnienia - opatrzenia własnoręcznym podpisem lub podpisem elektronicznym. Plik należy pobrać na dysk, i otworzyć  w celu poprawnego uzupełnienia.

   DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH, DOMKÓW LETNISKOWYCH LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE